Uttorkning

Glöm inte att intaga vätska före, under och efter ni har varit på kolonilotten för att slippa uttorkning. Effekten kan komma efteråt t.ex på väg hem (bilkörande, cyklandes eller gående) eller när ni är hemkommen. Använd gärna något som skyddar huvudet från direkt sol.

Hjälp varandra på lotten för att se symtom, prata lite med din granne, hur uppträder den. Bjud över på lite kaffe/te/vatten och prata bort en stund.

Uttorkning uppstår när kroppen gör av med mer vätska än du tillför den. Det är vanligast bland små barn, äldre personer eller personer som har ansträngt sig hårt fysiskt när det är väldigt varmt.

Orsaken till att du gör av med mycket vätska kan till exempel vara att du svettas mycket. Risken för att bli uttorkad ökar också om du har diabetes med högt blodsocker eller tar läkemedel som är vätskedrivande.

Hur kan jag förebygga?

En del personer har problem med att de ständigt känner sig kissnödiga. De dricker då mindre trots att de är törstiga, vilket leder till uttorkning. Äldre dricker ibland mindre än de behöver, eftersom de inte känner sig törstiga eller är trötta och inte orkar dricka utan att någon annan hjälper till. Det gäller även personer som har demens. Små barn kan man behöva hjälpa genom att erbjuda dryck.

För att minska risken för uttorkning bör du dricka mer när det är varmt. Du bör vara uppmärksam på om du kissar mindre än vanligt, eftersom det är ett tecken på att du behöver dricka mer. Om du är gravid eller ammar behöver du tänka extra på att få i dig vätska.

Kroppen behöver vänja sig gradvis vid värme, och brukar ha anpassat sig efter ungefär en vecka i varmt klimat.

Symtom

Du kan få huvudvärk och bli torr i munnen om du har vätskebrist. Du kan också känna dig yr och bli trött.

Om du fortfarande inte får i dig tillräckligt med vätska blir du kraftigt uttorkad och kan till slut förlora medvetandet.

När ska jag söka vård?

Du ska söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning om

  • ett litet barn kissar lite eller inget alls och är slött
  • du själv eller någon i närheten har symtom på kraftig uttorkning.

Du kan ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Behandling

Om du har vätskebrist ska du dricka något på en gång.

Du kan pröva med vatten eller te, eller särskild vätskeersättning som finns att köpa på apotek. Det är bra att undvika för söta drycker som till exempel läsk, sportdrycker och fruktjuice, eftersom alltför mycket socker kan ge diarré.

Du behöver få vård om du är kraftigt uttorkad. Det kan vara så att du behöver vätska i form av dropp för att snabbt återfå vätskebalansen. Om du har diabetes kan du behöva hjälp för att få normala blodsockernivåer.

 

Vatten tillgänglighet.

Vattnet på koloniområdet är nu tillgängligt klockan 8 - 21 varje dag.

Brännhögen

Vi har beslutat att uppvakta kommunen angående brännhögen igen, med ambitionen att vi får tillstånd att elda en gång om året. Det har trots allt fungerat utan missöden under ett stort antal år.
Så idén med att använda "storsäck" för ändamålet är lagd på is, då den skulle bli både omständlig och kostsam.
Det vore dock önskvärt att medlemmarna i största möjliga mån hanterar sitt avfall själva.
Är det någon som verkligen behöver bli av med brännbart avfall, så går det bra att lägga det på brännhögen.

NOTE: Allt övrigt skräp (tegel, plast, glas, sopor etc) får var och en transportera bort själv till lämplig återvinningsstation. 

Mer information kommer angående eldning av brännhögen.

Redskapsskjulen på kolonilottsområdet.

Det har sedan en tid tillbaka saknats giltigt bygglov för våra redskapsskjul på kolonilottsområdet. Kommunen kräver att vi kompletterar vår senaste ansökan med en aktuell nybyggnadskarta, en situationsplan samt en kontrollplan. Dessa ska vara fackmannamässigt utförda och de kommer därtill ta ut en avgift för handläggning och administration.

Med anledning av det beslutade styrelsen att för tillfället stoppa alla nya byggen tills vidare.

Frågan får tas upp på årsstämman för ett bredare demokratiskt beslut.

Nippel för tillgång till vatten

Behöver du slangnippel för att komma åt vattnet så kontakta lottansvarig Ruth Nilsson, lott nr 7. Montera nippeln på en kortare bit slang som du kan gömma eller ta med hem.

Påminnelser!

Egen odlingslott och grusgång i anslutning till den håller vi välskött regelbundet. Skräp kan slängas på brännhögen. NOTE: Se ovan angående brännhögen.

Datum 2021 att boka i kalendern

  •  Återkommer med information.

Kalendarium 2021

20. Maj, 2021

Vatten tillgängligt

Vattnet på koloniområdet är nu tillgängligt mellan klockan 8 och 21 varje dag.