Brännhögen

Vi har beslutat att uppvakta kommunen angående brännhögen igen, med ambitionen att vi får tillstånd att elda en gång om året. Det har trots allt fungerat utan missöden under ett stort antal år.
Så idén med att använda "storsäck" för ändamålet är lagd på is, då den skulle bli både omständlig och kostsam.
Det vore dock önskvärt att medlemmarna i största möjliga mån hanterar sitt avfall själva.
Är det någon som verkligen behöver bli av med brännbart avfall, så går det bra att lägga det på brännhögen.

NOTE: Allt övrigt skräp (tegel, plast, glas, sopor etc) får var och en transportera bort själv till lämplig återvinningsstation. 

Mer information kommer angående eldning av brännhögen.

Redskapsskjulen på kolonilottsområdet.

Det har sedan en tid tillbaka saknats giltigt bygglov för våra redskapsskjul på kolonilottsområdet. Kommunen kräver att vi kompletterar vår senaste ansökan med en aktuell nybyggnadskarta, en situationsplan samt en kontrollplan. Dessa ska vara fackmannamässigt utförda och de kommer därtill ta ut en avgift för handläggning och administration.

Med anledning av det beslutade styrelsen att för tillfället stoppa alla nya byggen tills vidare.

Frågan får tas upp på årsstämman för ett bredare demokratiskt beslut.

Nippel för tillgång till vatten

Behöver du slangnippel för att komma åt vattnet så kontakta lottansvarig Ruth Nilsson, lott nr 7. Montera nippeln på en kortare bit slang som du kan gömma eller ta med hem.

Påminnelser!

Egen odlingslott och grusgång i anslutning till den håller vi välskött regelbundet. Skräp kan slängas på brännhögen. NOTE: Se ovan angående brännhögen.

Datum 2022 att boka i kalendern

  • 22 september - Vattentillgång 07:00 - 19:00
  • 2 oktober - Vatten kommer att stängas av.
  • 30 oktober - Stora redskapsboden och toaletten kommer att stängas

Kalendarium 2022

22. Sep, 2022

Vattentillgång

Vattentillgång 07:00 - 19:00

2. Okt, 2022

Vattentillgång

Vattnet på koloniområdet kommer att stängas av för denna säsong.

30. Okt, 2022

Stängning

Stängning av stora redskapsboden och toaletten.